среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Plotki z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady PCV na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachetki plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane ogrodzenie PVC na plot i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий